Sinh nhật

Hiển thị tất cả 96 kết quả

View:

Giỏ hoa quả nhập khẩu CFG 1135

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,500,000

Giỏ hoa quả nhập khẩu CFG 1134

Được xếp hạng 0 5 sao
0
900,000

Hộp hoa quả nhập khẩu LFK 794

Được xếp hạng 0 5 sao
0
3,000,000

Hộp hoa quả nhập khẩu LFK 793

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,000,000

Giỏ hoa quả nhập khẩu CFG 1133

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,000,000

Bó hoa nhập khẩu LFB 01

Được xếp hạng 0 5 sao
0
800,000

Hộp hoa quả nhập khẩu LFK 792

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,000,000

Hộp hoa quả nhập khẩu LFK 791

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,000,000

Hộp hoa quả nhập khẩu LFK 790

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,500,000

Hộp hoa quả nhập khẩu LFK 789

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,000,000

Hộp hoa quả nhập khẩu LFK 788

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,000,000

Hộp hoa quả nhập khẩu LFK 787

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,000,000

Giỏ hoa quả nhập khẩu CFG 1132

Được xếp hạng 0 5 sao
0
700,000

Giỏ hoa quả nhập khẩu CFG 1131

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,000,000

Khay quả nhập khẩu LFK 786

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,000,000

Kệ hoa chúc mừng sinh nhật công ty (LFK01)

Được xếp hạng 0 5 sao
0
3,500,000

Giỏ hoa quả biếu tặng CFG 1129

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,000,000

Giỏ hoa biếu tặng CFG 1128

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,000,000

Giỏ hoa quả biếu tặng CFG 1127

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,000,000

Giỏ quýt biếu tặng CFG 1126

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,000,000

Lẵng hoa quả CFL 02

Được xếp hạng 0 5 sao
0
5,000,000

Lẵng hoa quả CFL 01

Được xếp hạng 0 5 sao
0
5,000,000

Giỏ hoa quả CFG 1123

Được xếp hạng 0 5 sao
0
650,000

Giỏ hoa quả CFG 1122

Được xếp hạng 0 5 sao
0
650,000

Giỏ hoa quả CFG 1121

Được xếp hạng 0 5 sao
0
550,000

Giỏ hoa quả CFG 1120

Được xếp hạng 0 5 sao
0
550,000

Giỏ hoa quả CFG 1119

Được xếp hạng 0 5 sao
0
550,000

Giỏ hoa quả CFG 1118

Được xếp hạng 0 5 sao
0
550,000

Giỏ hoa quả CFG 1117

Được xếp hạng 0 5 sao
0
550,000

Hộp táo kèm hoa CFK 781

Được xếp hạng 0 5 sao
0
700,000

Giỏ nho sữa kèm hoa CFG 1116

Được xếp hạng 0 5 sao
0
4,000,000

Khay quýt kèm hoa CFK 778

Được xếp hạng 0 5 sao
0
500,000

Giỏ hoa quả biếu tặng CFG 1108

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,000,000

Giỏ hoa quả biếu tặng CFG 1106

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,100,000

Giỏ hoa sinh nhật CFG 1104

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,500,000

Giỏ hoa quả biếu tặng CFG 1102

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,000,000

Giỏ hoa quả biếu tặng CFG 1101

Được xếp hạng 0 5 sao
0
7,000,000

Giỏ hoa quả biếu tặng CFG 1100

Được xếp hạng 0 5 sao
0
850,000

Hộp quả biếu tặng CFK 59

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,500,000

Hộp táo biếu tặng CFK 58

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,000,000

Hộp nho xanh biếu tặng CFK 57

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,000,000

Giỏ quả biếu tặng CFG 777

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,600,000

Hộp cherry, kiwi biếu tặng CFK 56

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,500,000

Hộp cherry, táo biếu tặng CFK 55

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,500,000

Giỏ quả kèm hoa biếu tặng CFG 776

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,600,000

Hộp cherry kèm hoa biếu tặng CFK 54

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,000,000

Hộp dâu tây, nho, táo biếu tặng CFK 53

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,500,000

Hộp cherry kèm hoa biếu tặng CFK 52

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,300,000

Hộp nho, dưa, lê biếu tặng CFK 51

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,000,000

Hộp hồng táo biếu tặng CFK 50

Được xếp hạng 0 5 sao
0
600,000

Hộp táo, nho biếu tặng CFK 49

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,000,000

Hộp táo Envy biếu tặng CFK 48

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,500,000

Hộp cherry biếu tặng CFK 47

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,200,000

Hộp cherry biếu tặng CFK 46

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,500,000

Hộp cherry, táo biếu tặng CFK 45

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,500,000

Hộp cam, nho đỏ biếu tặng CFK 44

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,500,000

Hộp chà là vàng biếu tặng CFK 43

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,200,000

Hộp chà là đỏ biếu tặng CFK 42

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,200,000

Hộp Quà Tặng Cao Cấp CFK 41

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,500,000

Hộp quả biếu tặng cao cấp CFK 40

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,000,000

Hộp quả biếu tặng cao cấp CFK 38

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,000,000

Hộp Quà Tặng Cao Cấp CFK 37

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,500,000

Hộp quả biếu tặng cao cấp CFK 36

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,000,000

Hộp Quà Tặng Cao Cấp CFK 35

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,000,000

Hộp quả biếu tặng cao cấp CFK 34

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,500,000

Hộp quả biếu tặng cao cấp CFK 33

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,000,000

Hộp quả biếu tặng cao cấp CFK 32

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,000,000

Giỏ hoa quả biếu tặng cao cấp CFG 774

Được xếp hạng 0 5 sao
0
600,000

Giỏ hoa quả biếu tặng cao cấp CFG 769

Được xếp hạng 0 5 sao
0
9,000,000

Giỏ hoa quả biếu tặng cao cấp CFG 768

Được xếp hạng 0 5 sao
0
6,000,000

Giỏ hoa quả biếu tặng cao cấp CFG 766

Được xếp hạng 0 5 sao
0
3,800,000

Giỏ hoa quả biếu tặng cao cấp CFG 758

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,500,000

Giỏ hoa quả biếu tặng cao cấp CFG 755

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,800,000

Giỏ hoa quả biếu tặng cao cấp CFG 752

Được xếp hạng 0 5 sao
0
4,200,000

Giỏ hoa quả biếu tặng cao cấp CFG 750

Được xếp hạng 0 5 sao
0
4,000,000

Giỏ hoa quả biếu tặng cao cấp CFG 736

Được xếp hạng 0 5 sao
0
3,000,000

Hộp hoa quả biếu tặng cao cấp CFG 734

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,600,000

Hộp hoa quả biếu tặng cao cấp CFG 733

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,000,000

Hộp hoa quả biếu tặng cao cấp CFG 732

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,000,000

Hộp hoa quả biếu tặng cao cấp CFG 731

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,000,000

Hộp hoa quả biếu tặng cao cấp CFG 730

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,200,000

Hộp biếu tặng cao cấp CFK 03

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,500,000

Giỏ quà Cherry biếu tặng CFG 729

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,800,000

Giỏ trái cây biếu tặng cao cấp CFG 728

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,600,000

Giỏ quà biếu tặng cao cấp CFG 747

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,500,000

Giỏ hoa quả biếu tặng CFG 165

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,200,000

Giỏ hoa quả biếu tặng cao cấp Sweet Love CFG 162

Được xếp hạng 0 5 sao
0
3,800,000

Giỏ hoa quả biếu tặng cao cấp CFG 156

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,500,000

Giỏ hoa quả biếu tặng cao cấp CFG 155

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,300,000

Giỏ táo Envy size VIP biếu tặng cao cấp CFG 154

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,000,000

Giỏ hoa quả biếu tặng cao cấp CFG 153

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,800,000

Giỏ hoa quả biếu tặng cao cấp CFG 152

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,200,000

Giỏ hoa quả biếu tặng cao cấp CFG 150

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,300,000

Bó Hoa Nghệ Thuật Mix Quả CFG 131

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,500,000

Giỏ Gỗ Mix Trái Cây Và Hoa Tươi CFG 128

Được xếp hạng 0 5 sao
0
2,500,000

Giỏ Táo Envy Mỹ CFG 124

Được xếp hạng 0 5 sao
0
1,000,000

Có nhiều món quà tặng sinh nhật ý nghĩa, nhưng giỏ quà trái cây đang dần trở thành xu hướng phổ biến hơn bao giờ hết. Vì sao lại như vậy? Và những giỏ quà như thế nào được cho là độc đáo và giúp bạn thể hiện được trọn vẹn thành ý với người khác. Hãy tham khảo ngay những chia sau đây từ Luxury Fruit.

Bạn có biết: Ý nghĩa việc tặng quà sinh nhật là gì?

Với bất cứ một ai, sinh nhật luôn là một ngày kỷ niệm vô cùng quan trọng. Là ngày chúng ta có mặt trên thế giới này, là dấu mốc đánh dấu sự khôn lớn và trưởng thành. Sinh nhật cũng là ngày chúng ta nhớ về công ơn sinh thành của mẹ cha.

Trong ngày đặc biệt đó, ắt hẳn ai cũng mong muốn nhận được những lời chúc và món quà ý nghĩa từ những người thân yêu. Đó có thể chỉ đơn giản là một lời chúc, một món quà nhỏ xinh hay một lẵng hoa, một giỏ trái cây lịch sự.

Món quà sinh nhật không chỉ thể hiện tình cảm yêu thương của bạn tới người thân yêu. Mà đôi khi đó còn là sự tri ân, là lời cảm ơn tới sếp, đồng nghiệp, đối tác, khách hàng. Dù cho người đó có là ai thì một món quà tặng cùng đều mang nhiều ý nghĩa và sự gắn kết.

Giỏ quà tặng sinh nhật độc đáo – Gợi ý thú vị từ Luxury Fruit

Có nhiều món quà tặng sinh nhật khác nhau. Có thể đơn giản, có thể cầu kỳ, có thể đắt đỏ hoặc mang giá trị tinh thần. Nhưng tuyệt nhiên “của cho không bằng cách cho”. Dù cho món quà của bạn có là gì thì việc gửi gắm tình cảm và sự chân thành thông qua việc chọn quà và cách tặng quà cho người đó mới là điều quan trọng nhất.

Nếu như trước đây, hoa luôn là món quà được chọn nhiều nhất. Giờ đây nhiều người có xu hướng mua giỏ quà trái cây để tặng sinh nhật. Nhất là khi đến dự sinh nhật của cha mẹ, những người lớn tuổi trong nhà hoặc bố mẹ vợ, đồng nghiệp,…

Giỏ quà trái cây không chỉ là tượng trưng mà còn mang ý nghĩa thiết thực cho sức khoẻ và sự sung túc. Những trái cây tươi – ngon – sạch được bày trí đẹp mắt sẽ thay cho lời chúc sinh nhật và mong muốn người đó luôn mạnh khoẻ và luôn có được sự vui vẻ trong cuộc sống.

Từ ý nghĩa này mà Luxury Fruit đã sáng tạo ra hàng trăm mẫu giỏ quà trái cây sang trọng, lịch sự. Được chọn lựa từ các loại quả tươi nhập khẩu cao cấp, 100% đảm bảo các tiêu chí về hoa quả sạch.

Lẵng quả được bày trí đẹp mắt, đóng giỏ gọn gàng. Mỗi giỏ quà mang một ý nghĩa và thông điệp khác nhau. Và Luxury Fruit sẽ tư vấn giúp bạn chọn được một giỏ quà thật đẹp thay cho những lời muốn nói.

Tư vấn chọn quà tặng sinh nhật theo đối tượng

Có nhiều loại trái cây khác nhau, chúng có màu sắc khác nhau và tượng trưng có những thông điệp khác nhau. Tuỳ đối tượng nhận quà là ai, sở thích, giới tính, độ tuổi của họ thế nào. Mà từ đó giỏ quà sẽ được bày trí theo cách khác nhau với các loại quả khác nhau.

Chính bởi vậy để chọn được lẵng quả đẹp phù hợp với người nhận cũng như tài chính của bạn là điều không dễ dàng. Mà chúng thể hiện sự quan tâm và tinh ý của bạn khi chọn quà tặng.

Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá lo lắng nhé, vì Luxury Fruit sẽ chỉ cho bạn các gợi ý chọn quà tặng trái cây cho từng đối tượng khác nhau.

Chọn quà tặng sinh nhật dành cho nam giới

Tuy nam giới khá đơn giản trong nhu cầu và sở thích thường ngày. Nhưng việc chọn quà sinh nhật cho họ thì không hề dễ dàng chút nào.

Có nhiều gợi ý về món quà sinh nhật dành cho nam giới. Chẳng hạn như: một chai rượu ngon, một bộ đồ, cà vạt, ví nam, giày nam,… Nhưng chọn thế nào để chúng phù hợp với độ tuổi, công việc, sở thích của họ đây?

Nếu như người nam giới đó có mối quan hệ gần gũi với bạn. Ví dụ như anh trai, em trai, người thân trong gia đình thì các gợi ý trên khá thú vị. Nhưng nếu như đó là một đồng nghiệp nam, là sếp nam. Hoặc một đối tác, khách hàng là nam giới thì những món quà đó liệu đã phù hợp hay chưa?

Nếu như bạn đang gặp khó khăn khi chọn món quà vừa gọn nhẹ, vừa đơn giản, vừa thể hiện được sự quan tâm của mình. Hãy chọn ngay một giỏ quà trái cây thật đẹp mắt.

Đó có thể là một khay quả gọn gàng hoặc một lẵng quả xinh xắn. Với các trái cây tươi ngon nhập khẩu như táo, lê, nho,…được bày trí lịch sự. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để bạn bày tỏ sự trân trọng cũng như lời chúc mừng của mình với người đó trong một ngày sinh nhật thật ý nghĩa.

Chọn quà tặng sinh nhật cho nữ giới

Nếu như trước đây hoa vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu khi tặng quà sinh nhật cho nữ giới. Thì hiện nay việc tặng giỏ hoa quả đang dần được lựa chọn nhiều hơn.

Một lẵng quả với nhiều loại trái cây tươi ngon như cherry, táo đỏ, kiwi, nho. Chúng được bày trí đẹp mắt xen lẫn với hoa hồng và gắn thêm chiếc nơ nhỏ trông sẽ vô cùng nổi bật. Đây cũng là món quà ý nghĩa và thiết thực dành cho các bạn nữ trong ngày sinh nhật trọng đại.

Với gợi ý là một hộp quả tươi hoặc một giỏ quà nhỏ xinh từ Luxury Fruit. Bạn có thể sử dụng để tặng nhiều đối tượng nữ giới khác nhau. Ví dụ như: đồng nghiệp, khách hàng nữ, đối tác nữ, bạn bè,…

Nhờ giỏ trái cây lịch sự này, bạn sẽ thể hiện được thành ý của mình với họ. Thay cho lời chúc rằng họ sẽ luôn tươi tắn, xinh đẹp, trẻ trung và ngọt ngào hơn nữa trong cuộc sống.

Chọn quà tặng sinh nhật cho bạn gái

Với bất cứ một ai, việc chọn quà sinh nhật cho bạn gái, người yêu luôn là vấn đề “nan giải”. Vì phụ nữ quả thực rất khó hiểu và khó chiều. Không biết liệu món quà này cô ấy có thích hay không? Hay liệu cô ấy có hiểu ý mình với món quà tặng đó hay không?

Những suy nghĩ đó càng trở nên rối bời hơn với những cặp đôi đang trong thời gian tìm hiểu và tán tỉnh. Khi chưa thể hiểu hết về sở thích và thói quen của một “nửa kia”.

Nếu như bạn cũng đang băn khoăn trong việc chọn quà sinh nhật cho bạn gái. Hãy thử với một hộp quà trái tim đầy lãng mạn từ Luxury Fruit.

Món quà được chọn từ hai loại quả biểu trưng cho tình yêu đó là dâu tây và cherry. Những trái dâu đỏ và căng mọng được xếp ngay ngắn tạo nên một trái tim đầy nhiệt huyết và rực rỡ. Và bên trong đó là những trái cherry chín đỏ thể hiện sự ngọt ngào và sâu sắc trong tình yêu đôi lứa.

Cả hai loại quả này được xếp ngay ngắn trong hộp quà hình tim và được trang trí bởi những bông hoa baby trắng nhỏ xinh. Tất cả tạo nên một món quà đầy bất ngờ và ý nghĩa khiến cho bạn gái có được cảm giác vô cùng hạnh phúc.

Chọn quà tặng sinh nhật cho bạn trai

Giỏ trái cây cũng là một trong những quà tặng sinh nhật được gợi ý dành cho đối tượng người nhận là bạn trai. Nhất là khi ngày tổ chức sinh nhật cũng là ngày “người ấy” ra mắt bạn với bạn bè, người thân.

Một lẵng hoa quả đầy đặn và đẹp mắt sẽ đủ lịch sự và giúp bạn ghi điểm trong mắt “người nhà anh ta”. Không những nổi bật mà tính thiết thực của việc tặng trái cây tươi – sạch sẽ. Điều này càng chứng tỏ rằng bạn tinh tế và nghiêm túc trong mối quan hệ đó.

Với món quà tặng cho bạn trai, Luxury Fruit gợi ý cho bạn những giỏ trái cây được bày trí đẹp mắt như táo đỏ hoặc lê Hàn Quốc. Đính thêm chiếc nơ nhỏ và tấm thiệp chúc mừng sinh nhật là bạn đã có chuẩn bị xong món quà sinh nhật đầy ý nghĩa.

Chọn quà tặng sinh nhật cho chồng

Khác với mối quan hệ bạn bè khác giới hoặc bạn trai trong quá trình yêu đương. Chồng luôn là người thân gần gũi nhất đối với bạn. Là người đã trải qua cùng bạn nhiều khoảnh khắc hạnh phúc và khổ cực trong cuộc sống. Tình yêu ấy trở nên đồng điệu và gắn kết, là điều đáng được trân trọng và nâng niu.

Chính vì vậy, ngay cả khi đã “nên vợ nên chồng”. Bạn cũng đừng quên tặng quà cho chồng vào mỗi dịp sinh nhật. Bởi đó vừa là cơ hội để bạn bày tỏ tình yêu thương của mình với anh ấy, vừa là dịp để hâm nóng tình yêu của hai bạn.

Ngoài một bữa tiệc ấm cúng và những lời chúc ý nghĩa thì giỏ trái cây sẽ là món quà hợp lý dành cho chồng trong mỗi dịp sinh nhật. Tuỳ thuộc vào sở thích của chồng, bạn có thể chọn thêm cho anh ấy một chai rượu ngon. Hay một cuốn sách thú vị hoặc một món đồ công nghệ mà anh ấy hằng yêu thích.

Với một lẵng quả đầy những trái cây tươi, ngon được bày biện đẹp mắt. Bạn sẽ luôn ghi điểm trong mắt những người bạn và gia đình của anh ấy bởi sự chu đáo và tính thực tế.

Cùng với quà tặng, nến và hoa, không khí của buổi tiệc sinh nhật sẽ càng trở nên ấm cúng và lãng mạn hơn bao giờ hết. Luxury Fruit sẵn sàng chuẩn bị cho bạn món quà ấy với đầy đủ sự chân thành để bày tỏ tình yêu thương.

Chọn quà tặng sinh nhật cho vợ

Nếu như bạn nghĩ rằng quà cáp chỉ dành cho bạn gái thuở còn yêu đương thì đó chính xác là một sai lầm. Vì với vợ – người đã hy sinh tuổi thanh xuân cho bạn. Cô ấy xứng đáng nhận được những thứ tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Ngoài kỷ niệm ngày cưới thì sinh nhật chính là dịp quan trọng mà bạn đừng bao giờ quên tặng quà cho vợ. Đó sẽ là thời khắc minh chứng cho tình yêu chân thành và sự quan tâm của bạn đến người bạn “trăm năm” của mình.

Bù lại những ngày tháng vất vả lo toan cho chồng con. Những món quà xinh đẹp và ý nghĩa là những thứ mà cô ấy xứng đáng được nhận. Và để giúp bạn thể hiện tình yêu ấy đến vợ của mình. Luxury Fruit xin được gợi ý quà tặng đặc biệt với hoa hồng kết hợp với dâu tây đỏ mọng socola.

Đây không chỉ làm món quà chứa đầy sự ngọt ngào và chan chứa tình yêu thương. Mà chúng còn thể hiện sự lãng mạn đầy tinh tế. Đó cũng là lời chúc mong muốn cô ấy sẽ mãi xinh đẹp, trẻ trung và tình yêu của hai bạn sẽ luôn nở rộ như chính đoá hoa đặc biệt ấy.

Chọn quà tặng sinh nhật cho mẹ

Lẵng hoa quả là quà tặng sinh nhật tuyệt vời gửi đến những người mẹ. Với những loại quả tươi ngon được chọn lựa kỹ lưỡng từ Luxury Fruit. Bạn sẽ bày tỏ được sự biết ơn và cầu mong sức khoẻ đến với cha mẹ của mình.

Chọn quà tặng sinh nhật cho bố/mẹ chồng

Mối quan hệ giữa mẹ chồng – nàng dâu thường được nhắc đến rất nhiều. Vậy vào dịp sinh nhật mẹ chồng/bố chồng. Con dâu nên chọn quà gì để thể hiện lòng hiếu thảo và sự quan tâm của mình đây?

Chọn quà cho mẹ chồng thực sự không đơn giản chút nào, nhất là khi bạn là dâu mới trong nhà. Vì chưa thể nào hiểu hết được sở thích và những tiêu chuẩn riêng của mẹ về quà tặng.

Để “cứu cánh” cho các nàng dâu, Luxury Fruit xin được gợi ý mẫu giỏ quà trái cây đầy đặn và lịch sự dành cho dịp sinh nhật của bố/mẹ chồng.

Giỏ quà được chọn lựa từ 100% trái cây tươi nhập khẩu với đa dạng chủng loại, mẫu mã. Chúng được bày trí đẹp mắt, đầy đặn và trang trí bắt mắt bởi hoa tươi. Tất cả tạo nên một lẵng quả thật lịch sự, sang trọng giúp bạn bày tỏ tình cảm của mình đối với mẹ.

Trái cây tươi là tượng trưng cho sức khỏe, cho lời chúc bố mẹ chồng sẽ luôn mạnh khoẻ để vui vầy bên con cháu. Không những vậy, chúng còn được coi là món quà thiết thực rất “hợp ý” với mẹ chồng. Vì chúng có thể trưng bày và sử dụng ngay trong bữa tiệc, tiết kiệm và không gây lãng phí.

Tư vấn chọn quà tặng trái cây theo mức giá

Khi chọn giỏ trái cây làm quà tặng sinh nhật, ngoài yêu cầu về đối tượng người nhận thì giá tiền là yếu tố được nhiều người quan tâm. Làm sao để món quà đó phù hợp với tài chính nhưng vẫn đảm bảo đầy đặn, lịch sự để thể hiện thành ý của mình.

Để giúp bạn dễ dàng hơn trong việc chọn quà tặng trái cây. Ngay sau đây Luxury Fruit sẽ gợi ý cho bạn một số món quà trong từng khoảng giá nhất định.

Quà tặng sinh nhật với giỏ trái cây 250.000 – 600.000

Với khung giá từ 250.000 tới 600.000 đồng, bạn có nhiều mẫu hộp quà và giỏ mây cực đẹp dành cho bạn.

Ngoài việc đảm bảo độ tươi – ngon – sạch của trái cây. Luxury Fruit còn bày trí thật đẹp mắt, gọn gàng để bạn tạo ấn tượng khi tặng quà sinh nhật. Các loại hoa quả thường được chọn để set mẫu giỏ trong tầm giá này thường là:

 • Dâu tây.
 • Táo đỏ.
 • Cherry.
 • Lê Hàn Quốc.
 • Cam Úc.
 • Nho Mỹ.
 • Dưa lưới Đài Loan.
 • Cam Úc.
 • Kiwi.

Hoặc mix các loại quả này vào một chiếc giỏ mây nhỏ xinh, vừa đảm bảo đầy đặn, vừa lịch sự khi làm quà tặng. Đó sẽ là món quà thật ý nghĩa để tặng cho nam giới, nữ giới, đồng nghiệp, bạn bè hoặc thậm chí là người yêu.

Các hộp quà hình tim, khay vuông hay giỏ mây sẽ giúp cho quà tặng trở nên thật độc đáo. Để được báo giá lên mẫu chi tiết cho giỏ hoa quả trong tầm giá này. Hãy liên hệ với Luxury Fruit để được tư vấn cụ thể hơn.

Quà tặng trái cây với giỏ từ 600.000 – 1.500.000

Các mẫu giỏ quà đẹp trong tầm giá từ 600.000 đến 1.500.000 được lựa chọn nhiều hơn cả tại Luxury Fruit.

Với những loại hoa quả cao cấp hơn, giỏ lớn hơn và được trang trí bởi nhiều loại hoa mang các thông điệp ý nghĩa. Chẳng hạn như hoa lan, hoa hồng, hoa hướng dương, hoa ly,… Tất cả được bày trí thật đẹp nhờ sự khéo léo và kinh nghiệm của đội ngũ Luxury Fruit.

Những giỏ quà size lớn với đầy đặn các loại hoa quả tươi nhập khẩu như: Nho sữa Hàn Quốc, kiwi, cherry, lê, táo đỏ, táo xanh,… Chúng sẽ là món quà trang trọng để gửi tặng trong dịp sinh nhật.

Do đó, bạn hoàn toàn có thể chọn các mẫu giỏ quà này để làm quà tặng cho bố mẹ, mẹ chồng, sếp nam, sếp nữ hay đối tác. Chắc chắn món quà đẹp và ý nghĩa này sẽ giúp bạn tạo được ấn tượng vô cùng tốt trong mắt người nhận.

Quà tặng trái cây cao cấp từ 1.500.000 trở lên

Để quà tặng trở nên sang trọng hơn, bạn có thể chọn các mẫu hoa quả nhập khẩu cao cấp. Ví dụ như lê Hàn Quốc, Cherry, nho Mỹ, nho sữa Hàn Quốc nguyên cành,… Kết hợp với chai rượu mạnh nổi tiếng hoặc rượu vang ngon. Dưới sự bày trí của Luxury Fruit, giỏ quà sẽ trở nên ấn tượng và đẹp mắt hơn rất nhiều.

Món quà này bạn có thể sử dụng để tặng quà sinh nhật của những người quan trọng. Vừa lịch sự về hình thức, vừa thể hiện được lời chúc sức khoẻ, phú quý, sinh tài lộc.

Để chọn được mẫu giỏ quà cao cấp trong tầm giá từ 1.500.000 trở lên, hãy liên hệ với Luxury Fruit để được tư vấn nhé.

Tư vấn quà tặng trái cây dành cho sếp

Giỏ hoa quả cũng là một trong những lựa chọn hay khi bạn muốn chọn quà tặng dành cho sếp. Vừa không quá phô trương, vừa đảm bảo tính sang trọng, lịch sự, độc đáo, Giúp cho mối quan hệ giữa sếp  – nhân viên trở nên gần gũi, thân thiết hơn rất nhiều.

Tuy vậy, với sếp nam và sếp nữ, giỏ quà tặng nên có sự bày trí khác nhau. Để giúp bạn chuẩn bị món quà sinh nhật cho sếp thật chu đáo, ngay sau đây Luxury Fruit sẽ đưa ra vài gợi ý.

Chọn quà tặng sinh nhật cho sếp nam

Vào dịp sinh nhật sếp, bạn có thể đặt giỏ hoa quả để nó thay lời chúc cho cá nhân hoặc cả phòng ban của mình. Dù sếp tổ chức sinh nhật tại công ty, tại gia hay nhà hàng. Món quà là lẵng hoa quả cũng đều rất phù hợp và lịch sự.

Với lẵng quà tặng sếp nam, Luxury Fruit gợi ý bạn nên chọn các lẵng quả được bày trí với nhiều loại quả tươi khác nhau. Ví dụ như táo đỏ, lê Hàn Quốc, dưa lưới Đài Loan, nho Mỹ,… Kết hợp cùng với một chai rượu ngon mà sếp yêu thích.

Giỏ hoa quả được bày trí đẹp mắt, đầy đặn vừa thể hiện thành ý của bạn. Và vừa có tính thiết thực khi có thể sử dụng ngay vào cuối bữa tiệc.

Chọn giỏ quà tặng sinh nhật cho sếp nữ

Với các sếp nữ thì giỏ hoa quả được kết hợp với các loại hoa đẹp mang nhiều ý nghĩa. Ví dụ như hoa hướng dương, hoa hồng, hoa ly,… sẽ luôn là lựa chọn tuyệt vời.

Chúng được trang trí kèm với các loại quả tươi mọng nhập khẩu như dâu tây, cherry, nho sữa, táo đỏ,… Và kèm chiếc nơ xinh xắn sẽ tạo nên một món quà thật ấn tượng và nhiều màu sắc.

Ngoài ra, Luxury Fruit sẽ giúp bạn chuẩn bị thêm những tấm thiệp với lời chúc vô cùng ý nghĩa. Sự chuẩn bị chu đáo này chắc chắn sẽ giúp cho cá nhân bạn ghi điểm trong mắt của sếp về sự tinh tế và gu thẩm mỹ.

Gợi ý những lời chúc mừng sinh nhật đầy ý nghĩa

Bên cạnh giỏ hoa quả được chuẩn bị bởi Luxury Fruit. Bạn cũng nên chuẩn bị thêm những tấm thiệp xinh với lời chúc sinh nhật ý nghĩa. Những lời chúc xuất phát từ tận đáy lòng sẽ giúp bạn thể hiện được tình cảm và sự chân thành của mình.

Tuy vậy, với bạn gái, với bố mẹ và với sếp, lời chúc mừng sinh nhật sẽ được thể hiện với nhiều nội dung khác nhau. Ví dụ như:

 • Lời chúc với bố/mẹ: Nên bày tỏ mong muốn bố mẹ luôn có thật nhiều sức khoẻ, vui vẻ, sống lâu để vui vầy bên con cháu.
 • Lời chúc với bạn gái: Mong bạn sẽ luôn vui vẻ, trẻ trung, xinh đẹp, sự nghiệp và tình yêu gặp nhiều thuận lợi, may mắn.
 • Lời chúc dành cho bạn nam: Mong bạn luôn mạnh khoẻ để theo đuổi ước mơ, niềm yêu thích của mình.
 • Lời chúc tới người yêu/chồng/vợ: Mong cho người ấy luôn vui vẻ và tình cảm của hai bạn sẽ ngày càng bền chặt và thăng hoa hơn nữa.
 • Lời chúc tới sếp nam: Chúc cho sếp đạt thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp và gia đình hạnh phúc.
 • Lời chúc tới sếp nữ: Chúc cho sếp luôn xinh đẹp, gặp nhiều may mắn và thành công trong công việc.

Mua quà tặng sinh nhật ở đâu tại Hà Nội?

Có nhiều nơi bán quà tặng sinh nhật nhưng không phải địa chỉ nào cũng đảm bảo uy tín chất lượng và giá cả hợp lý. Nhất là khi bạn muốn tặng một giỏ hoa quả thật đẹp và sang trọng cho người đặc biệt đối với bạn.

Nếu như bạn đang băn khoăn về điều đó, hãy chọn ngay Luxury Fruit để có trọn vẹn sự an tâm.

Đôi lời giới thiệu về Luxury Fruit

Hiện nay, Luxury Fruit là đơn vị cung cấp hoa quả nhập khẩu uy tín số 1 tại khu vực Hà Nội. Là nơi được rất nhiều khách lẻ và doanh nghiệp tin tưởng chọn là đối tác cung cấp quà tặng trái cây cho các dịp quan trọng.

Ngoài việc cung cấp trái cây tươi – sạch – an toàn, Luxury Fruit còn đặc biệt chú trọng tới dịch vụ chuyên nghiệp và sự chu đáo. Có lẽ cũng chính bởi vậy mà hệ thống của chúng tôi đã nhận được sự ghi nhận của hàng chục nghìn khách hàng trong những năm vừa qua.

Tại Luxury Fruit, bạn sẽ có cơ hội mua được nhiều loại trái cây ngon đặc sản đến từ nhiều nước trên thế giới. Chẳng hạn như: Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Nam Phi, Úc, New Zealand,… Tất cả các sản phẩm đều đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đáp ứng tiêu chí an toàn cho sức khỏe.

Không những vậy, Luxury Fruit còn nhận đóng khay, giỏ quà với thiết kế sang trọng, đẹp mắt. Giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn để tặng, biếu hoặc bày lễ trong những dịp quan trọng.

Các dịch vụ được cung cấp bởi Luxury Fruit

Tại Luxury Fruit, khách hàng sẽ được tư vấn nhiệt tình và chu đáo về các loại hình dịch vụ như sau:

 • Mua trái cây tươi – sạch – ngon.
 • Đĩa hoa quả được cắt gọt, tỉa và bày trí đẹp mắt.
 • Hộp quà tặng trái cây.
 • Mua giỏ hoa quả biếu tặng cao cấp.
 • Mâm quả Lễ.
 • Mâm ngũ quả ngày Trung Thu, Tất niên,…
 • Giỏ quà tặng sinh nhật, tặng sếp, mừng khai trương, ăn hỏi,

Toàn bộ các dịch vụ này đều được bày trí bởi sản phẩm hoa quả tươi nhập khẩu đến từ Luxury Fruit. Kèm nơ, thiệp và hoa trang trí giúp cho món quà tặng trở nên ấn tượng và không kém phần sang trọng với nhiều món quà đắt đỏ khác.

Luxury Fruit – Những cam kết đặc biệt dành cho khách hàng

Với tất cả các sản phẩm hộp hoa quả, giỏ quà trái cây của mình.Luxury Fruit xin cam kết với khách hàng như sau:

 • 100% hoa quả tươi nhập khẩu rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ.
 • Tư vấn nhiệt tình, chu đáo giúp khách hàng chọn được giỏ quả phù hợp nhất với đối tượng, giới tính, độ tuổi và dịp tặng quà.
 • Trang trí giỏ quà đẹp mắt và sang trọng.
 • Miễn phí giao hàng với đơn hàng trên 500.000 VNĐ.
 • 1 đổi 1 trong 24h theo quy định của Luxury Fruit.

Hotline hỗ trợ 24/24h sẵn sàng tiếp nhận thông tin đặt hàng và phản hồi từ khách hàng. Điều đó giúp cho việc xử lý các đơn hàng đảm bảo được sự nhanh chóng, chuẩn xác.

Báo giá giỏ quà tặng trái cây tại Luxury Fruit

Để nhận tư vấn về mẫu giỏ quà trái cây tặng sinh nhật, hãy liên hệ ngay với Luxury Fruit để được chuẩn bị chu đáo nhất về quà tặng. Đội ngũ của chúng tôi sẽ lên ý tưởng trang trí và báo giá chi tiết tới khách hàng sau khi tiếp nhận yêu cầu từ bạn.

Thông tin liên hệ với Luxury Fruit như sau:

Cơ sở 1: Shophouse A4-07, An Bình City, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Cơ sở 2: 74 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Call Now