– Quý khách hàng có nhu cầu viết hóa đơn tài chính đối với các sản phẩm trái cây tươi cung cấp thông tin cho nhân viên bán hàng Luxury Fruit trong vòng 24h kể từ khi mua hàng.
– Giá trị viết trên hóa đơn bằng với giá trị thực tế tiêu dùng của khách hàng. Quý khách hàng được yêu cầu gửi lại hóa đơn bán hàng phục vụ cho việc viết hóa đơn.
– Luxury Fruit sẽ hoàn thành viết hóa đơn sau từ 7-10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của khách hàng tại cửa hàng. Quý khách có thể để lại số điện thoại để nhân viên kế toán Luxury Fruit liên hệ với khách hàng ngay khi có hóa đơn.
– Khách hàng tự đến lấy hóa đơn tại cửa hàng hoặc yêu cầu nhân viên Luxury Fruit hỗ trợ đặt ship, chuyển phát nhanh, chi phí do khách hàng thanh toán.

Call Now